ZSEG

Opis projektu

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH im. MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ posiada kierunki: ekonomista, handlowiec, technik reklamy, technik fotografii i multimediów, technik technologii żywności, technik organizacji turystyki, kelner, sprzedawca, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik, kucharz.

LINK DO STRONY: https://www.zseg.cieszyn.pl/