Szkoła Skoczów

Opis projektu

Są szkołą dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych ze względu na niepełnosprawność intelektualną, autyzm, afazję. Istnieją dla ucznia, jego rodziny i najbliższego środowiska oraz dla społeczności lokalnej. Dążą do tego, aby dziecko niepełnosprawne potrafiło znaleźć miejsce w społeczeństwie i czuło się w nim potrzebne i bezpieczne.

LINK DO STRONY: https://www.zss.skoczow.pl/