Olza

Opis projektu

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie to organizacja założona w 1998 roku jako dobrowolne porozumienie gmin i powiatów w RP, prowadząca działalność polegającą na wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego na obszarze przylegającym do granicy polsko-czeskiej w rejonie biegu rzeki Olzy. 

LINK DO STRONY: https://olza.pl/pl