Kultura na Granicy

Opis projektu

Stowarzyszenie Kultura na Granicy  zostało założone w 2008 roku w Cieszynie. Jego celami są: popularyzacja osiągnięć i wspieranie twórców filmu oraz innych dziedzin sztuki, zwłaszcza z krajów Grupy Wyszehradzkiej (Rzeczpospolita Polska, Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Węgierska).