Kiereś

Opis projektu

Kancelaria zajmuje się doradztwem prawnym oraz reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i prawa karnego. Przyjmują także jednorazowe zlecenia sporządzenia umów, pism procesowych czy opinii prawnych.