Auro Master

Opis projektu

Ich specjalizacją są żelazostopy, węglik krzemu, nawęglacze, grafit, brykiety (z żelazostopów, węglika krzemu, nawęglaczy z rudą żelaza), pelety grafitowe, koks odlewniczy, antracyt, węgiel, surówka odlewnicza, bentonit, piasek formierski dla przemysłu stalowego i odlewniczego oraz a także węglik krzemu i sztuczny korund dla przemysłu materiałów ogniotrwałych i produktów ściernych. Wszystkie ich materiały spełniają standardy branży metalowej i posiadają karty charakterystyki, które gwarantują dostawę produktów najwyższej jakości.

LINK DO STRONY: https://auromaster.co.uk/